Επικοινωνία

✓ Εγκεκριμένο ARTG

Όλα τα αυτοδιαγνωστικά μας τεστ Αντιγόνου COVID-19 περιλαμβάνονται στο Αυστραλιανό Μητρώο Θεραπευτικών Προϊόντων (ARTG 376310). Αυτό σημαίνει ότι είναι ασφαλές και μπορεί να παραδοθεί νόμιμα για χρήση στην Αυστραλία.

Διαθέσιμα Προϊόντα

1 από 4